Haberler & Yayınlar

Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluğa Verilecek İdari Para Cezalarında Artış

10/01/2022  tarihinde yürürlüğe giren 7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesi ile 6585 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Buna göre; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından Ek-1.madeye aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde yüz bin Türk lirasından iki milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecektir. 7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7....

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar – 2

Kişisel Verileri Koruma Kurumu taafından KVKK alanında Doğru Bilinen Yanlışlar adlı dokümanının ikincisi yayımlanmıştır.   1. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartlarının varlığı tek başına yeterli midir? Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 5 ve 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarından herhangi birinin varlığı yeterli...

İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Sağlık Nedenleriyle Haklı Feshi

Bu makalede 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işverenin sağlık nedenlerine dayalı olarak iş sözleşmesini haklı nedenle feshini düzenleyen m.25/I hükmü genel düzenlemeler, doktrin ve yargı kararları ışığında ele alınmaya çalışılmıştır.   Anahtar Kelimler: Hastalık, Haklı fesih, Sağlık nedenleri, İşveren feshi. GİRİŞ: Hizmet sözleşmesinin tarafı olan işçinin temel borçlarından biri de iş görme borcudur. 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçinin borçlarına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu...

2022 Yılı Asgari Ücret Tutarının Belirlenmesine Dair Komisyon Kararı

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01/12/2021 tarihinde başladığı çalışmalarını 16/12/2021 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda; 1) Milli seviyede tek asgari ücret...

Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

7153 sayılı “Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Depozito” başlıklı Ek Madde 12 eklenerek depozito uygulamasının 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu olacağı düzenlenmiş, 30.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7261 sayılı “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile depozito uygulamasının zorunlu olacağı tarih 01.01.2022 şeklinde değiştirilmiştir....

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları Işığında İşe Davet Yazısının Tebliği

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından geçerli neden olmaksızın feshedilmesi durumunda iş sözleşmesi kendiliğinden geçersiz feshin sonuçlarını doğurmayacak olup, işçi tarafından zorunlu arabuluculuğa başvurulması, arabuluculuk görüşmelerinin sonuç vermemesi durumunda ise kanunda belirlenmiş olan sürelerde dava açılması gerekmektedir. İşçi tarafından yapılan başvurular neticesinde feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde kararın...
error: