Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları Işığında İşe Davet Yazısının Tebliği