Tehiri İcra Kararı İçin Sunulan Banka Teminat Mektubunun Borçlu Tarafından Açılacak Konkordato Davasında Verilen İhtiyati Tedbir Kararından Etkilenip Etkilenmeyeceği Üzerine Kısa Bir Değerlendirme