27/11/2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 23/08/2022 Tarihli Yönetmelikle Yapılan Değişiklikler