Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerine İlişkin Tebliğ