26/08/2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesinin  bugünkü Resmi Gazete ’de yayımlanan 29/06/2022 tarihli ve  2019/ 17968 Başvuru numaralı kararı ile  Tüzel Kişilikleri  tasfiye dışı usullerden biri ile (hazineye devir, resen terkin gibi) sona eren şirketlerin, sona erme tarihinden daha önceki dönemlere ilişkin olarak doğmuş vergi borçlarının  kanuni temsilcileri adına tarh  ve onlardan tahsil edilip edilemeyeceğine ilişkin olarak;

          1-     Vergi Usul Kanununda Değişiklik yapan 7103 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21.03.2018 tarihinden önceki döneme ilişkin olarak  kanuni temsilciler adına tarh yapılmasının öngörülmezlik nedeniyle  mülkiyet hakkının ihlali niteliğinde bulunduğuna,

           2-     Vergi Usul Kanununda Değişiklik yapan 7103 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21/03/2018 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak  kanuni temsilciler adına tarh  yapılabilmesinin mümkün bulunduğuna,
Karar vermiştir.

Bu  karara göre, Tüzel Kişilikleri  tasfiye dışı usullerden biri ile (KHK ile hazineye devir, resen terkin gibi) sona eren şirketlerin, sona erme tarihinden daha önceki dönemlere ilişkin olarak doğmuş vergi borçlarının  21/03/2018 tarihinden sonraki  dönemler için kanuni temsilcileri adına tarh edilmesi mümkün olup, bu tarihten önceki dönemler için doğan vergi borçlarının  ise, o şirketin kanuni temsilcileri adına tarhı ve onlardan tahsili mülkiyet hakkını ihlal niteliğinde olmaktadır.

Karar metnini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

*Resmi Gazete linki : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220826-5.pdf

 

Share :