Türk Parasının Korunması Hakkında Kanuna Dayalı Olarak Çıkarılan 32 Sayılı Karar ve Tebliğler Kapsamında Menkul Satış Sözleşmesine Dayalı Döviz veya Dövize Endeksli Ödeme Yükümlülükleri