Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bilgi Notu