Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde Değişiklik

Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği“) 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelik ile 29.06.2009 tarihli 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinde 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 16. ve 29. maddeleri değiştirilmiştir.

Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile Yönetmeliğin 2. bölümünde yer alan Deniz Turizmi Tesislerinin genel nitelikleri ve türlerine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; yat limanlarında çıpa sayısına bakılmaksızın onaylı imar planlarına uygun olarak tesis türüne göre konaklama tesisi, yatçı konaklama ünitesi ve yeme, içme tesisleri yapılabilecektir. Tesise ait üniteler arasında yol ve akarsu gibi benzeri ayrımlar bulunması durumunda da, tüm üniteler tek belge kapsamında değerlendirilecektir.

Yönetmeliğin “Deniz Turizmi Tesislerinin Belgelendirme Şartları” başlıklı üçüncü bölümü “Deniz Turizmi Tesislerinin Belgelendirme Şartları ve Değerlendirme Kurulu” olarak değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 11., 12. ve 14. maddelerinde yapılan değişiklik ile Turizm yatırımı belgesi, turizm yatırımı belgesinden kısmi turizm işletmesi belgesine ve turizm işletmesi belgesine geçiş ile deniz turizmi tesislerinin belge devri taleplerinin e-Devlet üzerinden Bakanlığa başvuru şeklinde yapılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan değişiklik ile Değerlendirme Kurulu’na yer verilerek görevleri düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 29. maddesinde yapılan değişiklikten önce Turizm İşletmesi Belgesi başvurularının Bakanlığa (Kültür ve Turizm Bakanlığı) yapılacağı düzenlenmişken Yönetmelikte yapılan değişiklik ile birlikte Turizm işletmesi belgesi başvurularının Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) yapılacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca, Deniz Turizmi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile birlikte Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrası, yönetmeliğin 21. Maddesinin ikinci fıkrası ve 50. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Değişiklik ile birlikte, Deniz Turizmi işletmelerinin Bakanlıkça belirlenen miktar ve kurallara uygun teminat vermek ve sigorta güvenliğini sağlamak zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Aynı yönetmeliğin geçici 3. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen geçici 4. Maddesi ile teminatların iadesi ve devam eden işlerle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa verilmiş işletme teminatları iade edilecek olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce devam eden başvurular, talep edilmesi halinde bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Ayrıca, kruvaziyer limanları ve yat limanları bünyesinde yer alan ve belge kapasitesinde belirtilen konaklama tesisleri, talep edilmesi halinde Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında ayrıca belgelendirilecektir. Son olarak, kruvaziyer limanları ile yat limanlarının belgelendirilmesi işlemlerinde, konaklama tesisinin yatak kapasitesi 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kapasiteden fazla olsa bile mevcut kapasiteleri kazanılmış hak sayılacağı açıklanmıştır.

Yönetmelik kapsamında getirilen yeni düzenlemelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Share :