İdari Uyuşmazlıklar

Taşkın & Şimşek, idari kurumlarla ilgili uyuşmazlıkların çözümü konusunda müşterilerine yasal danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktadır.

Açılan davaların, idari mahkemeler ve Danıştay nezdinde takip edilmesi.

  • İdari yargılara karşı idare mahkemelerinin yanı sıra Danıştay davasına dava açılması.
  • İdari işlem iptal davaları
  • Tam Yargı davaları
  • Yerel belediyelerin imar kararlarına ve hukuki işlemlerin yönetimine karşı şikayetlerin hazırlanması
  • Kamulaştırma Davaları
  • İmar Durumu
  • İhale uyuşmazlıklarına ilişkin olarak mahkemede kamu ihalelerine ve müşterilerini temsil etmeye yönelik hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunmak
  • İdare Hukuku kapsamında her türlü hukuki işlemlerde uyuşmazlık çözümü

0