Alışveriş Merkezleri

Alışveriş merkezleri neredeyse son çeyrek yüzyılda hayatımıza girmiş ve perakende alışveriş sektörüne farklı bir soluk getirmiştir. Alışveriş merkezi büyüme oranları ve gün geçtikçe artan etkileşimleri bir çok hukuki alanı ilgilendirmekle birlikte geç kalınan süreçlerde sonradan müdahelenin mümkün olmaması sektörün temel problemlerinden biridir.

Aşağıda listelenen süreçlerde ofisimiz aktif olarak rol oynamakta olup, hazırlanan sözleşme/protokollerin hukuka uygunluk denetimini sağlamaktadır;

  • İşyeri kiralamak için müvekkilere yapılan talepler ve beraberindeki müzakereler sırasında varılan anlaşmaya ilişkin protokollerin ve niyet mektuplarının hazırlanması veya mevcut olanların revize edilmesi
  • Anlaşmaya varılan kiracılarla imzalanacak sözleşmelerinin, stand kiralama ve/veya geçici kullanım sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi
  • Alışveriş Merkezi işletmesine destek verilmesi ile ilgili mal ve hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi,
  • Kira ödemelerini aksatan veya kira sözleşmesine herhangi bir aykırı davranışlarda bulunan kiracılara hitaben uyarı yazıları ve/veya ihtarnameler hazırlanması ve keşide edilmesi aykırılığa ilişkin temaslarda bulunulması, 
  • Ödeme ve sözleşmeye aykırılık hallerinde tahliye stratejilerinin belirlenmesinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Fesih aşamasında kiracılarla imzalanacak fesih ve tahliye protokollerinin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi
  • AVM Yönetimince gerçekleştirilen organizasyonlarda organizasyon şirketleriyle yapılan müzakereler. 

0