Bu internet sitesindeki tüm bilgi ve materyaller Taşkın & Şimşek Avukatlık Ofisi tarafından bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmış olup sitedeki hiç bir bilgi, 4515 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde herhangi bir şekilde reklam veya tanıtım niteliği taşımamakla birlikte herhangi bir hukuki tavsiye de içermemektedir. Bu site ve içerdiği bilgiler kesinlikle avukat-müvekkil ilişkisi kurmak amacı ile tasarlanmamış olup verilen bilgiler yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. Yukarıda sayılan bu sebeplerden ötürü, ziyaretçiler, yetkili kişilerden hukuki danışmanlık almaksızın sitedeki bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler.