Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yeni Yönetmeliği Bilgi Notu