Tebliğ Edilmiş Sayılmaya İlişkin Sözleşme Hükümlerinin Bağlayıcılığı