Kooperatifin Kamusal ve Özel Borçlarından Kooperatif Ortağının Sorumluluğu