Defter Tutmakla Yükümlü Olanlar Yönünden Deprem Olayı