Vergi ve Mali İşler

Taşkın & Şimşek, Vergi Hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek yatırım ve hukuki işlemlerin sürdürülmesinde yasal hizmet sunmaktadır.

  • Gelir, Kurum Kazancı, Gayrimenkul Vergisi ve diğer her türlü vergi uyuşmazlığı.
  • Vergi uyuşmazlıklarının müzakerelerinde anlaşmazlık olması durumunda dava yoluna başvuru.

0