İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Müvekkillerimizde istihdam ile ilgili tüm konularda geniş hukuki hizmet sunmaktayız. Taşkın & Şimşek, İş Hukuku ile ilgili genel tavsiyelerle birlikte, müşterilerin gündelik işleyişi ve hukuki ihtilaf konularında da aşağıda listenen hizmetleri başlıca sunmaktadır;

  • İş sözleşmeleri ve şirket içi yönetmelik hazırlanması
  • Yüksek Mahkemelerin uygulamaları kapsamında istihdam sözleşmelerinin ve ilgili prosedürlerin güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • Uluslararası şirketlerin istihdam sözleşmelerini Türk İş Kanunu kapsamında uyarlamak ve bunları entegre etmek
  • Mahkeme nezdindeki uyuşmazlıklar ve müvekkillerinin işe iade, fazla mesai ve ödenen tazminat talepleri gibi başlıca davalarında temsili
  • İş güvenliği, iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri ve bunlara ilişkin uyuşmazlıklara dair hukuki görüşlerin ortaya konulması
  • İş kazaları ve hastalıkları ile ilgili cezai ve yasal yükümlülükler konusunda danışmanlık ve yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli çalışmaları yürütmek
  • İş sözleşmesi fesih sürecinin yönetimi ve yakın takibi

0