Eğitim

Son yıllarda yüksek öğretim kurumların sayısının artış göstermesi kurumlar arasındaki rekabetin artmasına sebebiyet vermiştir. Artan rekabet, kurumların farklı ülkelerdeki kurumlarla işbirliği içerisine girmesini ve verilen hizmet kalitesi ile çeşitlerinin artması gerek yurt içi gerekse yurt dışından hizmet temin edilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimizin çeşitli mevzuatlara tabi olması, Yüksek Öğretim kurumlarının sektördeki seviye itibariyle diğer eğitim kurumlarından ayrılması ve buna bağlı olarak ihtiyaçların ve uygulamaların ortaya çıkardığı spesifik problemlerin çözülmesi, ciddi manada hukuki destek ihtiyacını doğurmuştur. Ofisimiz hukukun bir çok alanında gösterdiği danışmanlığıyla birlikte, sektörde özelleşen aşağıdaki süreçlerde destek sunmaktadır;

  • Yerli-yabancı birçok üniversite ile öğrenci değişim programı dahilinde iş birliği sözleşmelerinin birden çok dilde hüküm doğuracak şekilde hazırlanması, revize edilmesi ve onay sürecinin takibi
  • Okul-Üniversite iş birliği sözleşmeleri kapsamında  üniversite öncesi öğretim kurumları ile iş birliği yaparak üniversitenin tanıtım sürecine ilişkin sözleşme sürecini yönetmek.
  • Yerli ve Yabancı birçok firma ile çalışanlarına uygulanacak öğretim ücreti indirim prosedürünü belirlemek hususunda sözleşme süreçlerinde destek verilmesi
  • Öğrenciler ve diğer şahıs veya tüzel kişiler tarafından açılan tüm hukuki ve idari dava süreçlerini başından sonuna kadar takip etmek,
  • Özel yabancı okulların Türk hukukunda tabi oldukları mevzuat gereklerine uyumunun sağlanması
  • Üniversite öğrenim ücreti ve diğer alacakların tahsili amacıyla hukuki prosedürleri başlatmak ve yönetmek

0