Deniz Turizmi ve Marina İşletmeciliği

Turizm ve denizcilik sektörünün ortak kümesinde bulunan marinalar, yatçılık ve yat turizminin kalbi konumundadır. Marinaların diğer işletme türlerinden ayrılan kendine has özellikleri, yönetim tarzı ve bağlı bulunduğu yasal düzenlemelerin kompleks yapısı sektörün kendine has dinamiklerini ve ihtiyaçlarını doğurmuştur. Ofisimiz, genel hukuk danışmanlığı ile birlikte marina işletmeciliğinde aşağıda listelenen sektöre has süreçlerde hukuki destek sağlamaktadır;

  • Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde işletilen kurumların ilgili kurum ile ilişkilerinin yürütülmesi sürecine destek sağlanması
  • Yat/Tekne alanı kullandırma sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi
  • Marina alanı kullandırma neticesinde doğan veya bakiye alacakların yasal takibinin yapılması
  • Marina yönetimi tarafından planlanan organizasyonların ve süreçlerinin hukukilik denetiminin yapılması

0