Ticaret ve Şirketler Hukuku

Taşkın & Şimşek, ticari hayatın tüm aşamasında ve şirketlerin günlük ihtiyaçları doğrultusunda müşterilerimize hukuki hizmet sağlamaktadır. Uzman ekibimiz, ulusal ve uluslararası işletmeler için her türlü anlaşma ile ilgili kapsamlı tecrübeye sahiptir.

Sözleşmelerin hazırlık, değerlendirme ve müzakere aşamaları sırasındaki danışmanlık kapasitemizle, müvekkillerimizle uzun ve verimli ilişkiler kurmasını hedefliyoruz.

Bu alanda tarafımızdan sağlanan hizmetlerden bazıları:

  • Şirket kuruluş ve ana sözleşmelerinin hazırlanması işlemleri
  • Şirketlerin genel kurul toplantılarının yapılması
  • Sermaye artırım ve azaltım işlemleri
  • Ortaklık yapılarının düzenlenmesi
  • Ortaklıklar arası uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması
  • Şirket şüpheli alacaklarının tahsili
  • Acentalık, Alt Bayii, Alt İşverenlik Sözleşmelerinin hazırlanması
  • Dağıtım Sözleşmelerinin Hazırlanması

0