Esra Pelit, perakende ve mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimize hizmet veren departmanımızın hazırladıkları raporlarının güncelliğinin sağlanması ve sair hususlarında destek sağlamak üzere hizmet vermektedir.