Mağazacılık

Mağazacılık gerek işin hacmi gerekse ticari faaliyetin kendine özgü süreçlerinin takibi açısından perakende sektöründe diğer iş alanlarından farklılaşan ve azami hassasiyet isteyen bir alt sektördür. Artan iş hacminin büyüklüğü ve buna bağlı problemlerin çözümü sadece lokal bir müdahele gerektirmeyip, ulusal sınırlar içerisinde destek ihtiyacı da doğurmuştur.

Taşkın & Şimşek ülke sınırları içerisinde anlaşmalı ofis ve avukatlarıyla bu süreçleri yönetmekte olup, hukuki destek ile birlikte aşağıdaki listelenen süreçlerde de yer almaktadır;

  • Yurt çapında binlerce zincir mağazası bulunan perakende sektörünün önde gelen firmalardan biri başta olmak üzere, perakende ve toptan satış mağazacılığı sektöründe faaliyet gösteren müvekkil firmaların davalarını ve sair tüm hukuki işlerinin takibi
  • Toptan ve perakende ticaret sektöründeki uygulamalar, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler takip edilerek müvekkillerimizin ticari sözleşmelerini, kira sözleşmelerini, hizmet sözleşmelerini ve sair tüm sözleşmelerini hazırlamak, sözleşme akdi süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermek,
  • Bu sektörde faaliyet gösteren müvekkil firmaların işyerlerinde, mağazalarında  personelin istihdam edilmesi ve iş ilişkisi süreçlerinin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna uygun şekilde yürütülmesi veya iş akitlerinin sonlandırılması hususlarında hukuki destek sunmak,
  • İşin yürütülmesi esnasında meydana gelen iş kazaları  ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilerek gerekli yönlendirmeleri yapmak
  • İş Kanunu kapsamında iş sözleşmeleri, Borçlar Kanunu kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar sonucunda müvekkillerimiz aleyhine açılan hizmet tespiti davaları, iş kazası ve meslek hastalığı tespiti davaları, işçilik alacağı talepli alacak davaları ve  tazminat davalarını takip etmek,
  • Müvekkil firmaların iş yerlerinde personelin ceza mevzuatı açısından suç teşkil eden eylemlerine ilişkin olarak adli makamlar nezdindeki soruşturma ve davaları müvekkiller adına takip etmek,
  • Müşterilerin talepleri, şikayetleri bakımından Tüketici hukuku ve sair ilgili mevzuat kapsamında müşteri memnuniyetini de ön plana alarak uyuşmazlıkların çözümü ve takibi hususlarında müvekillere hukuki destek sunmak,
  • Belediyeler  ve İdari teşkilatta yer alan sair tüm idari kuruluşlar ile müvekkilleler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda İdare hukuku ve sair ilgili tüm mevzuat kapsamında müvekkillere hukuki hizmet sunmak
  • Müvekkillerin kiraya verenleri ve kiracıları  ile kira ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar bakımından müvekkillere hukuki destek sunmak, kira sözleşmelerini hazırlamak, 
  • Bayileriyle franchise ilişkisi tesis etmek suretiyle ticari faaliyette bulunan, sektörde öncü konumundaki Müvekkil bir firmaya franchise ile ilgili mevzuat kapsamında hukuki danışmanlık vermek, franchise sözleşmelerini hazırlamak, incelemek, ortaya çıkan uyuşmazlıkları takip etmek.

0