Kişiler ve Medeni Hukuk

Taşkın & Şimşek, müvekkillerinin ve şirket yöneticilerinin ihtiyaçlarını öncelikli olarak karşılamak amacıyla yerli ve yabancı müvekkillerine Kişiler ve Medeni Hukuk kapsamına giren uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması konusunda hukuki destek vermektedir.

Taşkın & Şimşek, mal rejimi sözleşmeleri akdedilmesi ve tasfiye edilmesi, miras hukuku alanında ise özellikle miras paylarının belirlenmesi, terekenin tespiti, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi, miras payının devri sözleşmeleri, muris muvazaası, miras şirketinin yönetimi, miras taksimi ve bu olguların şirketler bakımından etkileri gibi sadece bu konularla sınırlı olmamak üzere, Kişiler ve Medeni Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

0