İşletme Destek Hizmetleri

Hizmet sektörünün genişleyen hacmiyle birlikte şirketlerin ve organizasyonların ihtiyaç duyacağı güvenlik, bakım, tanıtım daha geniş ifadeyle işletme hizmetleri konularında destek veren girişimlerin artması ve verilen hizmet kalitesinin nitelikli hale gelmesi sektörün kendine özgü anlayışını doğurmuştur. Verilen hizmetlerin kapsamının belirlenmesi ve sorumluluk sınırlarının zamanında çizilmesi uyuşmazlık hallerinde sonuca hayati önemde etki etmektedir. Ofisimiz genel hukuk desteği çerçevesinde aşağıdaki süreçlerde de hukuki destek sağlamaktadır;

  • Hizmet sektörünün en temel yapı taşı olan insan emeği unsurunun seçilmesi, iş sözleşmesi ile bağıtlanarak istihdam edilmesi ve istihdam sürecinin iş ve sosyal güvenlik hukukuna uygun sürdürülmesi hususunda hukuki desteğin sağlanması,
  • İş sözleşmelerinin hukuka uygun şekilde sonlandırılması için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması
  • İşçilik alacaklarının kanuni çerçeveye uygun olarak hesaplanması ve ödenmesi hususunun yönlendirilmesi
  • İşin yürütülmesi esnasında meydana gelen iş kazaları  ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilerek gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması
  • Alt işveren ya da yüklenici sıfatıyla özel güvenlik, temizlik, tanıtım, geri dönüşüm gibi hizmetlerin geniş bir işveren grubuna sunulması için çerçeve sözleşmelerin  ve protokollerin hazırlanması
  • İş Kanunu kapsamında iş sözleşmeleri, Borçlar Kanunu kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar sonucunda müvekkillerimiz aleyhine açılan hizmet tespiti davaları, iş kazası ve meslek hastalığı tespiti davaları, işçilik alacağı talepli alacak davaları ve  tazminat davalarında müvekkilimizin hukuki temsillerinin sağlanması

0