Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet uzmanlığımız hem işlemsel hem de dava işi de dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının tüm yönlerini kapsar.

Taşkın & Şimşek, yerli ve yabancı müşterilerine geniş marka araştırması yapmak üzere hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve Türk Patent ve Marka Enstitüsü’nde ticari marka tescili yapmaktadır. Ayrıca, ticari marka ihlali eylemleriyle ilgili kapsamlı yasal danışmanlık hizmeti vermekle birlikte bu hizmete dair gerekli tedbirleri alır ve anlaşmazlık sırasında müvekkillerini mahkeme nezdinde temsil eder.

Ekibimiz fikri mülkiyet sözleşmeleri, lisans sözleşmesi, tescilli marka ve patentlerin devri anlaşması, teknoloji transferi anlaşması, dağıtım anlaşması ve franchise anlaşmaları için taslak hazırlama ve müzakere etme konusunda uzmanlığa sahiptir.

  • Markanın ve patentin tescili
  • Telif haklarının korunması
  • Uluslararası ve know-how anlaşmalarının Türk Hukuku ile bütünleştirilmesi
  • Yazılım lisanslarının korunması
  • Ticari marka, telif hakkı ve patent tanımlarının korunması için geniş bir izleme sağlanması
  • Fikri Mülkiyet anlaşmazlıklarının mahkeme aşamasına taşınması durumunda müvekkillerin temsili ve süreç yönetimi

0