Bilişim ve Teknoloji

Taşkın & Şimşek bu sektörde yeni şirketlerin kuruluşlarında, mevzuata uyum ve altyapılarının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Bilişim teknolojileri şirket kurucularına ve yatırımcılarına fikri mülkiyet haklarının korunması, internet hukuku ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda hukuk danışmanlığı vermekle birlikte Taşkın & Şimşek, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerinin gerekli mevzuatına uyum süreci, sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve lisans konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

0