Basım ve Yayın

Basım-yayın sektörü bir çok sektör ile iç içe olmakla birlikte, özellikle markaların tanıtılması ve iletişiminde büyük rol oynayan bu sektörü iletişim sektörü ve uygulamalarından ( basım-yayın teknolojileri) bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. Etkileşim içerisinde olduğu geniş sektör yelpazesine bağlı olarak hukuki yelpazesi de kapsamlı olan sektörde, özellikle işleyen hızlı sürece göre gerekli hukuksal dayanakların oluşturulması, 3. kişilerce orijinal olmayan (korsan) basım ve bandroller sebebiyle karşılaşılan problemler önem arz etmektedir.

Taşkın & Şimşek, bu sektörde faaliyet gösteren müvekkillerine hızlı işleyen süreçlerine uygun olarak danışmanlık hizmeti ve diğer hukuki iş ve işlemlerinde gerekli her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Genel hukuki problemlerin haricinde, sektörel bazda karşılaşılan belli başlı hukuki sorunlar şu şekilde özetlenebilir;

  • Hızlı bir süreçle tamamlanan iş ve işlemlerde, tasarımdan, baskıya kadar her aşamada talep edenin talimatlarına uygun şekilde işlem gerçekleştirilmesi sebebiyle bunun hukuki dayanaklarının sağlanması (Taleplerin içeriği, yapılan işin talebe uygunluğu, yapılan işin niteliği, niceliği ve diğer detayları barındıran Mutabakat Formunun içeriği gibi)
  • Müvekkil şirket ile karşı tarafın anlaşma şartlarının işin biraz da niteliği gereği sürece göre değişkenlik göstermesi; her aşamada gerek yapılan işin kapsamı ve buna bağlı olarak sözleşme bedelinin değişkenlik göstermesi, bunların ispatında yaşanan sorunlar,
  • Müvekkil şirket müşterisinin talepleri ile basım-yayında asgari olarak yapılması gerekenler arasında çelişki olması halinde dengenin kurulması ve bunun hukuki sürece yansımalarında yaşanan zorluklar
  • Orijinal olmayan başka bir ifadeyle korsan olan yayınlardan ve bandrollerden kaynaklanan sorunlar.

0